วิธีการติดตั้งภาพกรอบลอยแบบไม่ต้องเจาะผนังของร้านชิคอินโฮม

การติดตั้งภาพกรอบลอยแบบไม่ต้องเจาะผนังของร้านชิคอินโฮม

อุปกรณ์ที่ควรมีสำหรับติดตั้งภาพกรอบลอย

- ดินสอ : ใช้สำหรับมาร์คตำแหน่งติดตั้ง

- ระดับนำ้ : ถ้ามีอุปกรณ์ตัวนี้จะง่ายในการติดตั้งมากครับ....ใช้สำหรับปรับภาพกรอบลอยให้ตรงได้ระดับกับผนัง เราสามารถติดตั้งเพียงคนเดียวก็ได้

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ทำความสะอาดพื้นผิวผนังตำแหน่งที่ต้องการติด ไม่ให้มีฝุ่นหรือคราบมัน2. นำภาพกรอบลอยเฟรมกลางมาทาบกับผนังและวางระดับน้ำบนขอบด้านบนของภาพกรอบลอย


3. จัดภาพให้ได้ระดับโดยดูจากตำแหน่งลูกน้ำของระดับนำ้ (ตำแหน่งของลูกนำ้จะต้องอยู่ภายในขีดสองเส้นของระดับน้ำ

3.เมื่อจัดได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้ใช้ดินสอขีดมาร์คตำแหน่งมุมทั้งสี่ด้านของกรอบลอยทั4.ลอกแถบกระดาษสีแดงของเทปกาวสองหน้าออก5. นำกรอบที่ลอกแถบสีแดงออกแล้วมาติดกับผนังตำแหน่งที่เรามาร์คเอาไว้และกดทิ้งไว้ ประมาณ 30 วินาที

... ภาพต่อไปก็ใช้ขั้นตอนที่ 1-5 เหมือนเดิมโดยเว้นช่องว่างระหว่างรูปประมาณ 1 cm. หรือระยะตามที่ลูกค้าต้องการครับ ^^ 

 

 

เสร็จแล้วครับง่ายมากๆภาพกรอบลอยที่ติดตั้งเสร็จสวยงามทีเดียว...ลูกค้าลองนำไปทำตามดูนะครับ

Visitors: 102,781